Vad är psykisk ohälsa?


Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som används för att beskriva en rad olika psykiska hälsoproblem och tillstånd som påverkar en persons mentala och emotionella välmående negativt. Dessa tillstånd kan vara milda till allvarliga och kan påverka hur en person tänker, känner, beter sig och fungerar i vardagen. Här är några exempel på psykiska ohälsotillstånd:

  1. Ångeststörningar: Ångeststörningar innefattar tillstånd som generaliserat ångestsyndrom, social ångest, panikstörning och olika fobier. De kännetecknas av överdriven oro, rädsla eller ångest som kan vara svår att kontrollera.
  2. Depression: Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar en persons humör, energi och förmåga att fungera normalt i vardagen. Symtom inkluderar långvarig sorg, nedstämdhet, brist på intresse för aktiviteter och sömnproblem.
  3. Ätstörningar: Ätstörningar som anorexi, bulimi och hetsätning innebär ovanliga ätvanor och en snedvriden kroppsuppfattning. Dessa tillstånd kan leda till allvarliga hälsoproblem.
  4. Bipolär sjukdom: Bipolär sjukdom, tidigare känd som manodepressiv sjukdom, kännetecknas av perioder av mani (extrem eufori och energi) och perioder av depression.
  5. Självskadebeteende och självmordstankar: Människor med psykisk ohälsa kan ibland försöka skada sig själva eller ha självmordstankar. Detta är en mycket allvarlig aspekt av psykisk ohälsa som kräver akut hjälp och stöd.
  6. Självkänsla och kroppsuppfattning: Problem med självkänsla och kroppsuppfattning kan leda till psykisk ohälsa, särskilt bland unga människor.
  7. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): PTSD uppstår som en reaktion på en traumatisk händelse och kan innebära flashbacks, ångest och mardrömmar.

Det är viktigt att förstå att psykisk ohälsa är lika verklig och allvarlig som fysisk ohälsa och att den kan drabba människor i alla åldrar, kön och bakgrunder. Behandling och stöd är ofta tillgängliga för personer med psykisk ohälsa, och tidig intervention kan vara avgörande för att förhindra att tillstånden förvärras. Att minska stigmat kring psykisk ohälsa och främja öppen dialog är också viktiga steg för att hjälpa de som drabbas.

Grymt!

Tack för att du deltar! 

Du kan när som helst gå till Min profil och registrera ditt för och efternamn för att få det på diplomet.

 

Lycka till på din resa som demokratiledare. 

DU behövs!