LEDARSKAPSUTBILDNING

För dig som vill hålla i demokratiklubbar eller lära dig mer om ledarskap och barns inflytande och delaktighet.
Vår ledarskapsutbildning är öppen för alla och är tänkt att förbereda dig som vill starta demokratiklubbar. Utbildningen är interaktiv och tar ca 60 min. Du får ett diplom efter avslutad kurs.

I utbildningen får du lära dig mer om Unga Örnars projekt Demokratiklubb- från ord till handling. Vi kommer att beröra ämnen som barnsyn, barnkonventionen, demokrati och vad skollagen säger. Vidare kommer du att få reflektera över ledarskap och lära dig mer om grupprocesser, konflikthantering och ledarstilar.
Demokrati och gemensamt lärande är grundstenar i folkbildningstraditionen. Det innebär att du inte förväntas veta eller kunna allting när du tar på dig rollen som demokratiledare. Du som ledare lär dig tillsammans med deltagarna.

Grymt!

Tack för att du deltar! 

Du kan när som helst gå till Min profil och registrera ditt för och efternamn för att få det på diplomet.

 

Lycka till på din resa som demokratiledare. 

DU behövs!